få mentorstøtte til ledige i jeres kommune MENTOR companys mentorforløb

Sådan er et mentorforløb hos MENTOR company

Med et mentorforløb tilbyder MENTOR company personlig mentorstøtte til kandidater, som jobcentret har tilbudt en mentorindsats.

VORES MENTORFORLØB

Mentorstøtte som efterværn/fastholdelse

Sprogmentor

Mentor for unge

uddannede mentorer

MENTOR companys mentorer har alle mange års erfaring i at rådgive og udvikle mennesker. De mestrer samtale- og motivationsteknikker, og har desuden et indgående kendskab til arbejdsmarkedsforhold og til det lokale arbejdsmarked.

Forløbets indhold

Formen og indholdet af det konkrete mentorforløb aftales med jobcentret, men typisk foregår et mentorforløb inden for denne ramme: 
· En indledende trepartssamtale mellem kandidat, mentor og sagsbehandler.
· Fastlæggelse af mål og aftaler.
· Et aftalt ugentligt antal mentortimer i en aftalt periode – f.eks. to timer om ugen i 26 uger.
· Løbende tilbagemeldinger til jobcentret efter nærmere aftale.

Mål og delmål

Hvert mentorforløb har et fastsat mål og en række fastsatte delmål, som skal sikre, at det endelige mål bliver nået. Når vi indleder mentorforløbet fastsætter vi sammen med kandidaten målene og delmålene, og vi sikrer løbende opfølgning på, om delmålene bliver nået, og om der er den ønskede progression.

Individuelt tilpasset

Et MENTOR company mentorforløb er individuelt tilpasset og indeholder nøjagtigt den støtte og vejledning, som den enkelte kandidat har brug for. Forløbets indhold kan derfor spænde vidt og f.eks. handle om: 
· Træning af kandidatens personlige og sociale kompetencer.
· Støtte til at få hverdagen til at fungere – f.eks. strategi for at komme op til tiden, købe ind etc. 
· Introduktion til virksomhedens eller uddannelsesinstitutionens kultur og de skrevne og uskrevne regler.
· Vejledning i at forstå arbejdsopgaver
· Støtte til at kunne omgås og kommunikere med kolleger og leder

Mød en mentor
målet er fastholdelse

Formålet med mentorindsatsen er typisk:

• Fastholdelse på skole • Fastholdelse i uddannelse • Fastholdelse i job • Støtte til afklaring

Vil du vide mere?

Send en besked, og vi kontakter dig med mere information om vores mentorforløb.

Kontakt os

Send en besked, og vi vender tilbage til dig