Mentor for unge

Som mentor for unge mennesker har MENTOR companys indsats det mål, at den unge skal begynde på og fastholde en uddannelse eller et job.

Vi kan fungere som mentorer i overgangen mellem aktiveringsforløb og uddannelsesstart, hvor fokus er på at fastholde den unge i valget om at starte på en uddannelse og forberede den unge på den strukturerede hverdag, der vil være som studerende. Mentorindsatsen kan således handle om: Støtte til mestring af hverdagen – herunder at komme op morgenen, at købe ind, lave mad etc., studieforberedelse mm. Mentorstøtten handler om at kortlægge de barrierer, den unge oplever, og støtte den unge i at kunne komme forbi barrieren. Mentorstøtten kan både være personlige møder, men den kan også bestå af telefonisk kontakt og kontakt på SMS.

Vi kan desuden fungere som mentorer, når den unge begynder på den nye uddannelse eller det nye job. Målet med indsatsen er at sikre, at den unge bliver fastholdt i det nye og ikke opgiver. 

Sådan foregår et mentorforløb

mød en mentor
Kontakt os

Send en besked, og vi vender tilbage til dig