Mentorstøtte som efterværn og fastholdelse

MENTOR companys mentorer kan være mentorer for kandidater, der efter et aktiveringsforløb fortsætter videre i job eller uddannelse. Mentorstøtten skal sikre en succesfuld overgang for kandidaten fra aktiveringsforløb til selvforsørgelse, og målet er at ruste kandidaten til at kunne fastholde job eller uddannelse på egen hånd. Mentorforløbet er individuelt tilpasset og indeholder nøjagtigt den støtte og vejledning, som den enkelte kandidat har brug for, og det ugentlige timetal aftales nærmere med jobcentret.

Mentorstøtten til fastholdelse i job eller uddannelse kan foregå gennem personlige møder eller over telefonen, og efter behov kan MENTOR companys mentorer også indgå i dialog med kandidatens job eller uddannelsessted for at sikre en samlet indsats. 

Sådan foregår et mentorforløb

Mød en mentor
Kontakt os

Send en besked, og vi vender tilbage til dig