Sprogmentor/integrationsmentor

MENTOR company har mentorer, der har særlige kvalifikationer i forhold til at støtte nydanskere, når de begynder i job eller uddannelse og har brug for personlig coaching for at udfylde rollen. Målet med sprogmentorernes indsats er at ruste kandidaten til at kunne begå sig sprogligt i en konkret funktion på en arbejdsplads eller et uddannelsessted. Fokus i mentorindsatsen er på kandidatens danskkundskaber, men der er også fokus på at styrke kandidatens faglige og sociale kompetencer, kulturmødet og andre forhold, der har betydning for kandidatens trivsel og fastholdelse i jobbet eller uddannelsen.

Sprogmentoren vil typisk møde op på arbejdspladsen og tage udgangspunkt i konkrete situationer og opgaver, og mentoren vil også indgå i dialog med kandidatens arbejdsplads eller uddannelsessted for at sikre en samlet indsats. 

Sådan foregår et mentorforløb

retur til forsiden
Kontakt os

Send en besked, og vi vender tilbage til dig