Mentorkurser styrker samarbejdet

Virksomhederne får  gode mentorer, jobcenteret og virksomhederne lærer hinanden bedre at kende, og der skabes samarbejder og netværk, som gavner  både virksomheder og jobcentret. Sådan opsummerer Rikke Møller Sørensen, der er virksomhedskoordinator  i Jobcenter Favrskov, udbyttet af de todages mentorkurser, kommunen holder med faste intervaller.

”Vi tilbyder kurserne for at klæde virksomhederne godt på til at tage imod borgere, der f.eks. skal i praktik, løntilskud eller fleksjob for at  få fodfæste på arbejdsmarkedet. Kurserne er med til at sikre, at mentorforløbene bliver en god oplevelse og giver det bedst mulige udbytte for både borger og virksomhed. Men der er mere i det, for vi har altid to jobkonsulenter med på kurserne, og det betyder, at virksomhederne og jobcentret kommer til at kende hinanden bedre. Virksomhederne deler også erfaringer og skaber netværk på tværs. På den måde får vi meget ud af at tilbyde kurserne,” fortæller Rikke Møller Sørensen.

 Alle er velkomne

Jobcenter Favrskov har i omkring fem år tilbudt mentorkurserne, som MENTOR company står for. Både private og offentlige virksomheder i kommunen får invitation til at deltage, og de er ikke kun for virksomheder, som Jobcenter Favrskov allerede har  et samarbejde med. Alle er velkomne.

”Vi ønsker at tilbyde den her mentorkompetence til en bred vifte af virksomheder, for den kan skabe værdi på mange måder. En god mentor kan være med til at fastholde medarbejdere, der f.eks. er sygemeldte eller i risiko for at blive det, han kan være med til at indsluse elever og nye medarbejdere, og han kan i det hele taget være med til at styrke trivslen på arbejdspladsen. Vi tror på, at mentoruddannelsen på den måde skaber værdi på flere måder i virksomhederne,” siger Rikke Møller Sørensen. 

På mentorkurserne får mentorerne viden om, hvad mentorrollen indebærer, og de får nogle konkrete værktøjer og redskaber, som de kan bruge med det samme, og som kan være med til at sætte deres mentorindsats i system. Samtidig får de inspiration til, hvordan de kan sætte mål og have samtaler med deres mentee.

Vedkommende og interessant

”De tilbagemeldinger, vi får på kurserne, er generelt gode. Deltagerne synes, at indholdet er vedkommende og interessant, og de giver udtryk for, at de kan bruge det i praksis. Samtidig lægger mange vægt på, at der er mulighed for at netværke med de andre deltagere,” siger Rikke Møller Sørensen.

Favrskov Kommune afholder derfor netværksmøder to gange årligt , hvor tidligere kursusdeltagere kan få ny viden og udveksle erfaringer om deres mentorgerning.

”Der er god tilslutning til netværksmøderne. Min fornemmelse er, at det både er den nye viden og muligheden for erfaringsudveksling, der trækker,” siger Rikke Møller Sørensen.