FÅ NY VIDEN OG SPARRING MED ANDRE MENTORER MENTOR company netværksmøder

Netværksmøder

Som uddannet mentor er det vigtigt at holde sin viden opdateret, og mange har også et stort udbytte af at tale med andre mentorer om udfordringer og oplevelser som mentorer.

MENTOR company følger derfor vores todages mentorkurser op med netværksmøder, hvor de uddannede mentorer mødes – typisk i omkring tre timer – og får opdateret deres viden.

Ny viden
Netværksmødet begynder typisk med at opdatere den viden, mentorerne allerede har, dernæst er der undervisning i et aktuelt tema, og afslutningsvis vil der være erfaringsudveksling og sparring med andre mentorer.

Temaerne på netværksmøderne kan f.eks. være
· At være mentor for en ædru alkoholiker
· Mentor rolle og grænsesætning
· Håndtering af konflikter og uenigheder
· Ungekultur og unges møde med arbejdspladsen

Kontakt os

Hør mere om MENTOR companys netværksmøder

Der er god tilslutning til netværksmøderne. Min fornemmelse er, at det både er den nye viden og muligheden for erfaringsudveksling, der trækker. Rikke Møller Sørensen, virksomhedskoordinator på Jobcenter Favrskov