”Jeg lærer de unge at springe over bumpene på vejen”

Jens Pasgaard er mentor for unge ledige, der er på vej til at finde deres plads på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det handler om støtte på alle fronter – og om at lære de unge at springe over de bump, der kommer på vejen, fortæller han.

En mentor få timer om ugen gør en stor forskel for en ung, der har været ledig og nu er på vej på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse. Det er konklusionen, når Jens Pasgaard gør status på de mange unge, han har været mentor for.  Han er konsulent på et forløb for unge ledige i Varde og er ansat i A2B, der ejer MENTOR company. Han bliver typisk tilknyttet som mentor for de unge, der er blevet afklaret til et job eller en uddannelse og derfor stopper på A2Bs forløb i Varde.
”Det har været så vigtigt for alle de unge, jeg har været mentor for, at de har haft en kontaktperson, som er der og kan hjælpe dem, når de møder bump på deres vej,” fortæller han.

FASTHOLDELSE ER MÅLET
”Det kan være fra en til fire timer om ugen, jeg bruger som mentor for en ung. Nogle har brug for tæt støtte i overgangen til det nye, mens andre blot har brug for at have en livlinje.” 
Rent praktisk kan mentorstøtten bestå i, at Jens Pasgaard på aftalte tidspunkter ringer den unge op, han kan møde dem på jobbet eller uddannelsesinstitutionen, eller den unge kommer forbi A2Bs center. Ud over kontakten til den unge, vil han ofte også have kontakt til den unges job eller uddannelsessted for at sikre, at man der kender til den unges udfordringer. 
”Målet med mentorindsatsen er at sikre, at den unge bliver fastholdt i jobbet eller uddannelsen, så det er vigtigt, at vi alle omkring den unge taler sammen og fortæller hinanden, om der er noget, vi skal være opmærksomme på,” fortæller han. 
Jens Pasgaards mentorsamtaler begynder ofte med en status. ”Hvordan går det lige nu?” Dernæst vil den handle om de udfordringer, den unge har mødt siden sidste samtale. Og Jens Pasgaards rolle er at lytte og spørge ind til detaljer.

BRUG FOR ANERKENDELSE
”Jeg lægger vægt på at få den unge til at åbne sig og fortælle mig, hvad der er af udfordringer. Blive meget konkret og præcis. Og så træder jeg til med råd og vejledning og ruster den unge til selv at klare tingene, så de med tiden selv kan klare de små bump på vejen,” siger han. 
Udfordringerne kan handle om at minde en ung om at få bestilt en tid ved lægen, få fokus på at komme op til tiden, hjælpe med at lave et budget over privatøkonomien eller rådgive om uddannelse efter 9. klasses eksamen. 
Og så har han oplevet et område, som de unge har lagt stor vægt på at dele med ham:
”Mange af dem har brug for at dele deres succeser med mig, for mange af de unge har ikke været vant til at få ros. Derfor har de brug for at fortælle om de ting, der er gået godt og få den anerkendelse, de har brug for. Jeg har unge, der ringer til mig for lige at fortælle, at de har fundet en lejlighed eller er begyndt at tage kørekort. Det er skønt at være med til at dele de gode oplevelser med dem og dermed give dem mere tro på sig selv,” siger han.