Mere struktur på mentorindsatsen


Hanne Kristensen, som er mentor for de ledige, der er i praktik hos PL-Spedition i Horsens, fik mere struktur på sit arbejde som mentor efter et kursus hos MENTOR company.
 
Selv om man har været mentor i mange år, er der meget nyt og nyttigt at lære på et mentorkursus. Det kan Hanne Kristensen fra PL-Spedition i Horsens bekræfte:
”Jeg var i tvivl, om kurset var noget for mig, fordi jeg har været mentor i mange år, men jeg blev positivt overrasket. Der var meget, jeg kunne bruge. Jeg er blevet mere bevidst om min egen rolle, og jeg har brugt mange af de konkrete værktøjer og systemer efterfølgende,” fortæller Hanne Kristensen. 
Hun er bogholder i PL-Spedition og samtidig mentor for de ledige, virksomheden får i praktik gennem Horsens Kommune, fordi de har brug for en ekstra indsats for at komme ind på arbejdsmarkedet. 
 
VIDEN OG VÆRKTØJER
Det var Horsens Kommune, der tilbød Hanne Kristensen at komme på MENTOR companys kursus, hvor deltagerne på de to dage blandt andet bliver undervist i deres rolle som mentor, og i hvordan de udsatte grupper på arbejdsmarkedet har brug for støtte og rådgivning. Samtidig får de konkrete værktøjer til f.eks. at skabe en god kontakt med den ledige og støtte den ledige i at udvikle sine sociale og personlige kompetencer, og de får inspiration til at have nogle konkrete systemer og skemaer til at sikre, at der er struktur i kontakten med den ledige. 
”Jeg har været mentor i mange år, og jeg har egentlig bare gjort de ting, som jeg har følt, har været det rigtige. Men det er rart at have været på kursus og lære mere om min rolle som mentor og at have fået inspiration til at sætte mit arbejde mere i system,” siger hun.
Helt konkret har kurset betydet, at hun nu har et skema for hver mentee, hvor deres aftaler og målsætninger er beskrevet, og hun sørger for, at hun med faste mellemrum – typisk hver tredje, fjerde dag - sætter sig ned med hver mentee, hvor de taler sammen om de ting, der er skrevet i skemaet.
 
MERE SÅRBARE
Samtidig har hun fået en forståelse for, at de ledige kan være mere sårbare og ikke reagerer på samme måde som virksomhedens øvrige medarbejdere:
”Vores faste medarbejdere kommer forbi og siger tingene til mig, hvis der er noget, de vil tale om. Det gør den her gruppe ikke selv, så derfor ved jeg nu, at jeg skal tænke anderledes. Jeg skal sørge for at tage fat i dem og tale om, hvordan tingene går og på den måde tage problemer i opløbet,” fortæller Hanne Kristensen, der trives i rollen som mentor og nyder succeserne. 
”Vi har haft flere praktikanter, hvor vi har været med til at få dem på rette spor – det gør mig glad at se, når det lykkes,” siger hun.